Wszyscy miłośnicy historii architektury, a szczególności gdyńskiego modernizmu mogą czuć się usatysfakcjonowani. Właśnie ukazał się czwarty tom z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”, który stanowi podsumowanie 4. międzynarodowej konferencji, poświęconej architekturze XX wieku i jej waloryzacji w Gdyni i w Europie.

  • Uwaga: spotkanie promujące nowe wydawnictwo odbędzie się w środę, 7 lutego, o godz. 17.00 w Miejskiej Informacji Turystycznej w Gdyni,
    ul. 10 Lutego 24 (parter, wejście bezpośrednio od ulicy).

Opis wydawnictwa:

Konferencja, podobnie jak poprzednie, została zorganizowana przez Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Publikacja zawiera aż 42 bogato ilustrowane artykuły, pogrupowane w trzy części: dziedzictwo modernizmu lat 1918-1939, dziedzictwo modernizmu powojennego i teoria, waloryzacja i ochrona modernizmu. Atrakcyjność publikacji podnosi niewątpliwie galeria 18 wielkoformatowych zdjęć, ukazujących najbardziej znane gdyńskie budowle modernistyczne, autorstwa Bartłomieja Ponikiewskiego i zdjęcia z samej konferencji.

Wśród prelegentów znalazło się aż 11 gości z zagranicy, reprezentujących Europę, Amerykę Północną  i Azję. Z kolei polska reprezentacja środowisk historyków sztuki i znawców architektury XX i XXI wieku z pewnością była reprezentatywna. Nie zabrakło wśród nich muzealników, wykładowców akademickich, inżynierów, przedstawicieli władz konserwatorskich, Narodowego Instytutu Dziedzictwa. O randze i poziomie konferencji świadczyła obecność prof. dra hab. Jacka Purchli, który od 2016 roku jest Przewodniczącym Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO i nestora polskiego środowiska historyków sztuki, wybitnego znawcy sztuki i architektury modernizmu europejskiego, prof. dra hab. Andrzeja K. Olszewskiego.

Tematyka zamieszczonych w książce referatów jest niesłychanie różnorodna. Aż siedem  z nich dotyczy bezpośrednio Gdyni i związanych z nią koncepcji i obiektów. W publikacji znajdziemy artykuł o Orłowie i jego początkach i rozwoju jako letniska, o mauzoleum gen. Orlicz-Dreszera, o osiedlu PAGED (oba na Oksywiu), o całkowicie nieznanym miejscu, tzw. etapie emigracyjnym („gdyńska wyspa Ellis”), o nigdy nie zrealizowanym projekcie Szpitala Powszechnego. Publikacja zawiera też artykuł o dekoracjach kamiennych gdyńskich budowli modernistycznych, a także o zagadnieniach remontowych modernistycznych budynków mieszkalnych na terenie Działek Leśnych. Artykuły są opatrzone bardzo starannie dobraną ikonografią, zawierającą przedwojenne plany, zdjęcia z budowy, zbliżenie detali i stan obecny.

Wiceprezydent Gdyni, dr inż. arch. Marek Stępa, tak pisze we wstępie – wydawnictwo to przygotowaliśmy nie tylko dla uczestników konferencji(…), ale także z myślą o tych, którzy nie brali w niej udziału, a nawet przy żadnej innej okazji nie byli w Gdyni. Mamy nadzieję, że da to im ogólne wyobrażenie o gdyńskiej architekturze modernistycznej i pozwoli tym lepiej zrozumieć zawarte w tomie artykuły(…).

Książkę można kupić w cenie 60 zł w Miejskiej Informacji Turystycznej, ul. 10 Lutego 24 (tel. 58 622 37 66, gcit@gdynia.pl – można uzgodnić wysyłkę po przedpłacie), a także w Księgarni Cafe Vademecum  ul. Świętojańska 5 oraz księgarni Muzeum Miasta Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1.

  • Uwaga: spotkanie promujące nowe wydawnictwo odbędzie się w środę, 7 lutego, o godz. 17.00 w Miejskiej Informacji Turystycznej w Gdyni,
    ul. 10 Lutego 24 (parter, wejście bezpośrednio od ulicy).
  • Publikację wydał Urząd Miasta Gdyni pod redakcją naukową prof. dr hab. Jolanty Sołtysik, kierowniczki katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Gdańskiej i dr. hab. inż. arch. Roberta Hirscha, prof. PG, miejskiego konserwatora zabytków w Gdyni.
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg