Jan Stefanowicz zapomniany architekt modernizmu Warszawy i Gdyni
  • Prelekcja Gdyńskiego Szlaku Modernizmu
– prelegent mgr inż. arch. Grzegorz Mika
  • miejsce: Sala multimedialna Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1
  • termin: 6 lipca 2018, godz. 17:30, wstęp wolny
 JAN STEFANOWICZ 1892-1978
Architekt, urbanista pracujący w Warszawie i Gdyni.
Absolwent Politechniki w Rydze. Student Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Założyciel magazynu “Wnętrze”.
Jan Stefanowicz na początku swojej kariery zawodowej podejmuje pracę w Warszawie w Dyrekcji Budowy Kolei, a następnie pełni funkcję asystenta u profesora Noakowskiego w katedrze Historii Nowożytnej Architektury i Sztuki Politechniki Warszawskiej. Studiuje także w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, w tym uczęszcza na zajęcia malarstwa do pracowni Tadeusza Pruszkowskiego.
W 1932 roku architekt przeniósł się do Gdyni, podejmując pracę w Komisariacie Rządu, uczestnicząc m.in. w opracowywaniu planu urbanistycznego miasta. Po pięciu latach pracy w Gdyni powraca do Warszawy, gdzie pracuje aż do wybuchu wojny. Po wojnie (1947-1948) obejmuje stanowisko dyrektora technicznego Towarzystwa Budowy Osiedli Miasta Gdyni.
Po wojnie wyjeżdża do Gdyni, gdzie w latach 1947-48 obejmuje stanowisko dyrektora technicznego Towarzystwa Budowy Osiedli Miasta Gdyni. W okresie powojennym architekt był związanych zarówno z Gdynią, Sopotem, oraz głównie z Warszawą, do której powrócił w 1952 r. pracując następnie dla różnych biur architektonicznych.
Wybrane realizacje:
Warszawa
Dom mieszkalny, ul. Słupecka 4, 1930 – 31
Dom Spółdzielni Artystów Plastyków, Filtrowa 83, 1927 – 28
Dom mieszkalny ZUS, ul. Niemcewicza 7/9, 1937-39
SM Odrodzenie, ul. Rakowiecka 57, Łowicka 53, Fałata 2
Gdynia (1928):
  • Szpital św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1,
  • Hotel Centralny Hotel Centralny, Starowiejska 1
Inne
  • Hala Targowa w Końskich, Końskie, ul. Józefa Piłsudskiego 33
  • Szkoła w Siemiatyczach, Siemiatycze, ul. Kościuszki 43
 
źródło: www.facebook.com/szaredomy oraz SARP
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg