Wykłady dla mieszkańców w ramach projektu – Ćwiczenia Nowoczesności

Od 3 do 7 października 2018r. w Gdyni rusza interdyscyplinarny projekt Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben organizowany przez Instytut Pileckiego w Warszawie. Polsko-niemiecko-izraelski  program wymiany intelektualnej, artystycznej i naukowej skierowany do osób zainteresowanych kulturą i historią trzech państw oraz refleksją nad tym, jak projektowanie może zmieniać życie społeczne. W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości program będzie zogniskowany wokół pojęcia nowoczesności: zarówno w jej ujęciu historycznym, jak i jej dzisiejszym rozumieniu, uwzględniającym rewolucjonizujące życie technologie, generowane przez nie nowe sposoby życia i wyzwania.

Na projekt składa się szkoła jesienna dla uczestników wyłonionych w trybie zgłoszeń „open call” spośród chętnych z Polski, Niemiec, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii, pokaz audiowizualny, jak i program otwarty dla mieszkańców.

Wykłady otwarte dla mieszkańców:

3.10 / g. 18 / Konsulat Kultury

Wspólne dziedzictwo – Willa Wolfa – wykład Floriana Mausbacha – niemieckiego architekta, w latach 1995-2009 przewodniczącego Federalnego Urzędu ds. Planowania Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, w Polsce znanego jako główny inicjator pomnika polskich ofiar niemieckiej okupacji w Berlinie.

4.10 / g. 18 / Muzeum Miasta Gdyni

Konserwacja modernizmu: praktyka utopii – debata, w której udział wezmą: Magdalena Gawin (wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego i Generalna Konserwator Zabytków), Jeremy Hoffmann (konserwator miasta Tel Awiw), Werner Brenne (konserwator Bernau/Berlin), Robert Hirsch (Miejski Konserwator Zabytków), moderacja: Jacek Friedrich (dyrektor Muzeum Miasta Gdyni).

5.10 / g. 18 / Konsulat Kultury

Projekt Liebling: Modernistyczne zaplecze intelektualne Białego Miasta  – spotkanie z Shirą Levy Benyemini z White City Center.     

6.10 / g. 18 / Muzeum Miasta Gdyni

O tym, co wspólne. Czym jest i może być kibuc jako przestrzeń wspólna – spotkanie z Yuval Yasky, architektką i badaczką,  wykładowczynią kontraktową w Izraelskim Instytucie Technologii (Technion) w Hajfie i Yamitem Cohenem, architektem, badaczem i kustoszem, który mieszka i pracuje w Tel Awiwie. Przez ostatnie 8 lat kierował Zakładem Architektury w Bezalel Academy of Art and Design w Jerozolimie.

Wstęp wolny

 

7.10 / g.19 / Muzuem Miasta Gdyni

Seans audiowizualny

składający się z czterech części – trzech impresji na temat Bauhausu, Białego Miasta w Tel Avivie i Gdyni, oraz fantazji futurystycznej. W warstwie wizualnej jest to podróż do estetyki wykreowanej przez szkołę Bauhausu. Całość obrazu tworzona będzie na żywo, spajając się z warstwą dźwiękową. Projekt tworzony jest przez wybitnych twórców młodego pokolenia:

 

Patryk Zakrocki – ur. w Warszawie, improwizator, kompozytor, rysownik. Studiował kompozycję u prof. B. Schaeffera i prof. Ripplemarka oraz literaturę na wydziale Filologii Polskiej U.W. Gra na skrzypcotrąbce, altówce, oscylatorze i nietypowych instrumentach muzycznych. Zajmuje się spontaniczną kompozycją jako autor muzyki teatralnej i filmowej, instrumentalista i dyrygent. Współtworzy duet SzaZa, Lost Education, Spontaneus Chamber Music i Nebular Noise oraz inne wyjątkowe projekty własnego pomysłu: Gabinet Masażu Ucha Wewnętrznego, Zakład Produkcji Dźwięku i Kino Dźwięku. Jest autorem utworów na składy akustyczne i elektroakustyczne a także wielokanałowej muzyki wpisanej w architekturę. Komponuje do spektakli teatralnych, tańca współczesnego i filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych. Współpracuje z Lado Abc, Böłt i Fundacją Słuchaj.

Ludomir Franczak (1974). Artysta wizualny, reżyser teatralny, kurator. Jego prace pokazywane są w galeriach, teatrach, przestrzeni publicznej i festiwalach w Polsce i na świecie. Współpracuje z muzykami (Marcin Dymiter, Robert Curgenven), artystami wizualnymi (Magdalena Franczak, Sebastian Buczek) i teatrami (Schaubude/Berlin, Kana/Szczecin, Szwalnia/Łódź). Jest stypendystą Fundacji Wyszehradzkiej (VARP), MKiDN (2014) i trzykrotnym Marszałka Województwa Pomorskiego, zdobywcą nagrody za najlepszy film eksperymentalny na festiwalu Euroshorts 2007. Nominowany do tytułu „Kulturysta roku 2013” przez dziennikarzy radiowej Trójki. Laureat Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury w 2015 r. Zwycięzca programu “Placówka” Instytutu Teatralnego (2016), wyróżniony przez Fundację Sobole w Design Alive Awards 2016.

 

Zajmuje się problemem pamięci i tożsamości. Za pomocą działań intermedialnych buduje złożone projekty wykorzystując zarówno sztuki wizualne, jak i historię, czy literaturę. Jest autorem wydawnictw artystycznych.

Ćwiczenie Nowoczesności – szkoła jesienna (wydarzenie zamknięte)

Termin: 04 – 07 października 2018 r.

Uczestnicy: grupa słuchaczy wyłoniona spośród zgłoszeń nadesłanych z Polski, Niemiec, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii.

Zajęcia odbywają się codziennie od 9:00 do 17:00, w Konsulacie Kultury oraz w Muzeum Miasta Gdyni.

Zajęcia prowadzą architekci oraz wykładowcy z Niemiec oraz z Izraela.

Opis szkoły:

Zajęcia odbędą się w dwóch lokalizacjach: w Gdyni oraz w kompleksie Bauhaus Denkmal Bundesschule w Bernau koło Berlina.

W programie wezmą udział polscy i niemieccy studenci ostatnich dwóch lat kierunków artystycznych i humanistycznych oraz młodzi twórcy, naukowcy, animatorzy kultury (do 35 roku życia). Program, inspirowany interdyscyplinarnym programem szkoły Bauhaus oraz polskich twórców międzywojennej awangardy, obejmować będzie szeroki zakres obszarów tematycznych – sztuki, nauki czy współczesnej humanistyki. Osoby biorące udział w programie będą mogły rozwijać swoje autorskie pomysły nie tylko w dialogu z innymi uczestnikami, ale także z kuratorami, naukowcami i artystami z Polski, Niemiec i Izraela, którzy ramach szkoły będą pełnić funkcje tutorów.

Podsumowaniem udziału w programie będzie szkic projektu badawczego lub artystycznego przygotowywany przez każdego z uczestników. W planach jest wprowadzenie przez Instytut Pileckiego systemu stypendiów, w ramach których część złożonych propozycji artystycznych lub naukowych otrzyma możliwość realizacji. 

Więcej informacji: www.exercisingmodernity.com, www.instytutpileckiego.pl

Organizatorzy:

Instytut Pileckiego

Partnerzy:

Instytut Polski w Berlinie, Miasto Gdynia, Konsulat Kultury, Muzeum Miasta Gdyni

 

INSTYTUT PILECKIEGO

Instytut Pileckiego służy upamiętnianiu, dokumentowaniu i badaniu polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich w XX wieku. To miejsce stworzone na potrzeby interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także ich historycznymi konsekwencjami. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg