Specjalnie przygotowane ekspozycje, wystawy, których tematyka koncentruje się na architekturze, w tym modernizmie w Gdyni, w Polsce i na świecie. Ponadto prezentacje współczesnych rozwiązań w zakresie nowoczesnej architektury i zagospodarowania przestrzennego wybranych miast nadbałtyckich – m.in. Kopenhagi, Helsinek, Malmö, Sztokholmu. W przypadku Kopenhagi prezentacja m.in. koncepcji Inderhavnen Bridge, unikalnej w skali światowej konstrukcji otwieranego mostu – pieszo- rowerowego, zaprojektowanego przez Cezarego Bednarskiego, polskiego architekta prowadzącego od kilkudziesięciu lat własne biuro w Londynie Studio Bednarski Ltd.
Jednym z Partnerów modułu Archi Wystawy jest portal miłośników architektury BRYLA PL, który przygotował autorski wybór TOP 10 polskiego o4raz gdyńskeigo modernizmu okresu międzywojennego, ponadto na wystawie obejrzymy wybór TOP 10 Modernizmu Gdyni, przygotowany we współpracy m.in. z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wystawy, które będzie można obejrzeć w trakcie Weekendu Architektury w dniach 19-21 sierpnia:

  • BRYLA – TOP 10 Moderny w Polsce oraz TOP 10 Gdyński Modernizm – Galeria Miejska Informacja ul. 10 Lutego 24 (parter budynku PLO/Urząd Miasta) od 19 sierpnia.
  • „Gdyński modernizm w obiektywie” – wernisaż i wystawa pokonkursowa – Centrum Gemini, I piętro. start 20 sierpnia.
  • „Modernizm na Bliskim Wschodzie – architektura dotknięta wojną” – wystawa w klubie Trafik od 18 sierpnia.
  • „Aleja miast Bałtyckich” – Skwer Kościuszki koło fontann, 20 sierpnia
  • „Mieszkać w mieście” – Skwer Kośiuszki – start godz. 12:00, 20 sierpnia
  • Wystawa fotograficzna Zbigniewa „Piotra” Piotrowskiego w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, modernizm Gdyni w foto obiektywie utalentowanego fotografika młodego pokolenia, trwająca od 29 lipca.
  • Wystawa pokonkursowa projektów architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania obszaru Nabrzeża Prezydenta (między al. Jana Pawła II oraz ul. Hryniewieckiego), w tym architektury obiektów – nowej siedziby banku Nordea oraz hotelu Mariott. Centrum Gemini I piętro. wystawa trwająca od 25 lipca.
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg