cy
ta
ty

Architektura jest mądrą, skoordynowaną grą brył w świetle.
Le Corbusier