Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. Arturem Tanikowskim, podczas którego przeniesiemy się do Tel Awiwu lat 30. XX w. na Targi Lewantyńskie (Bliskowschodnie), miejscu, w którym blisko sto lat temu wystawiały się i budowały pawilony prezentujące własną kulturę i gospodarkę zaproszone kraje, w tym Polska.

Spotkania z modernizmem: „Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932-1936”

  • Prelekcja | Film | Książka
  • Gość spotkania,  prelegent – dr Artur Tanikowski (NIAiU)
  • Miejsce:  sala kinowa Muzeum Emigracji, ul. Polska 1
    25 kwietnia 2023, 18:00-20:00
  • Wstęp wolny | Zapisy (bezpłatne bilety):
    app.evenea.pl/event/targilewantynskie
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. Arturem Tanikowskim, podczas którego przeniesiemy się do Tel Awiwu lat 30. XX w. na Targi Lewantyńskie (Bliskowschodnie), miejscu, w którym blisko sto lat temu wystawiały się i budowały pawilony prezentujące własną kulturę i gospodarkę zaproszone kraje, w tym Polska.
 
Elementami spotkania, którego gościem będzie dr Artur Tanikowski z NAiU, będzie prelekcja – wykład, ️projekcja filmu oraz rozmowa o wydanej książce.
 
Wydarzenie jest organizowane wspólnie przed Gdyński Szlak Modernizmu oraz Muzeum Emigracji w Gdyni, we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.
 
Książka oraz film „Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932–1936” pozwalają poznać część historii rodzimego modernizmu, ewolucję stylów, twórców oraz projektantów kolejnych polskich pawilonów. Zaglądamy za kulturowe i gospodarcze kulisy okresu międzywojennego.
Udział w spotkaniu (prelekcja, film, prezentacja książki) jest otwarty. Wśród uczestników spotkania zostaną rozlosowane przez autora bezpłatne egzemplarze książki „Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932-1936”.
 
Tło projektu:
Udział Polski w międzynarodowych wystawach i targach w okresie międzywojennym jest tematem słabo rozpoznanym, stąd wziął się pomysł na projekt badawczy pt. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932–1936, którego efektem są książka i animowany film dokumentalny.
Targi Lewantyńskie (Bliskowschodnie) organizowano na skalę międzynarodową w Tel Awiwie od początku lat 30. XX wieku, choć wystawy handlowe promujące rodzimą wytwórczość urządzano tam niemal dekadę wcześniej. Targi w istotny sposób pobudzały rozwój architektury nowoczesnej w mieście. Polska oficjalnie uczestniczyła w Targach Lewantyńskich od 1932 do 1936 roku.
Książka i film dokumentalny pod tym samym tytułem Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932–1936 to efekt kilkuletnich badań, kwerend i konsultacji. W ich wyniku można było zwizualizować i opisać różne postawy architektów, którzy na przestrzeni trzech edycji targów opowiadali się za tendencjami wernakularno-narodowymi, albo też stawiali na styl międzynarodowy. W książce i filmie przedstawiono również zagadnienia propagandy kulturalnej i gospodarczej rozpowszechnianej przez państwo polskie kilkanaście lat po odzyskaniu niepodległości.
 
Jeszcze w 1932 roku polski pawilon w Tel Awiwie miał kształt chaty w stylu zakopiańskim. Gdy w roku 1934, za zgodą władz mandatowych, na północnych rubieżach Tel Awiwu wzniesiono stałą infrastrukturę targową, polska wystawa zajęła aż trzy pawilony, a także mniejsze kioski. O nowoczesnym wyrazie tych budynków zdecydowali wówczas, podobnie jak w 1936 roku, wybitni architekci lokalni oraz twórcy z Polski, którzy przybyli specjalnie na Targi.
 
Notka o autorze
dr Artur Tanikowski – pracuje w dziale naukowym Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Wykładowca akademicki, kustosz dyplomowany, kurator wystaw, m.in. „Gdynia – Tel Awiw”, „Frank Stella i synagogi dawnej Polski”, „Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne”, „Kolory tożsamości”. Zainteresowania badawcze skupia na architekturze nowoczesnej, kulturze wizualnej XX i XXI wieku, sztuce Żydów polskich. Oprócz książek autorskich publikował w tomach zbiorowych i czasopismach, m.in. w „Biuletynie Historii Sztuki”, „Ars Judaica”, „Autoportrecie”, „Techne”, „Odrze”. Dwukrotny laureat „Sybilli” – nagrody za najlepszą wystawę muzealną. Dr Artur Tanikowski w latach 2020-2021 był prelegentem dwóch edycji festiwalu „Weekend Architektury w Gdyni”, a także autorem artykułu „Arieh Sharon w międzywojennym Tel Awiwie” – opublikowanym w pofestiwalowej publikacji „Archi Zeszyt”.
Organizatorem Gdyńskiego Szlaku Modernizmu jest Miasto Gdynia, zaś koordynatorem Agencja Rozwoju Gdyni
więcej informacji o projekcie modernizmgdyni.pl
Projekt realizacji filmu oraz książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kultura inspirująca”.
więcej informacji o projekcie:
https://niaiu.pl/…/orzel-i-skrzydlaty-wielblad-polska…/
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg