W środę 7 czerwca w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni im. Dzieci Zjednoczonej Europy przeprowadziliśmy warsztaty rysunkowe „Architektura w rysunku”.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu Gdyński Szlak Modernizmu, a ich głównym celem było propagowanie wśród dzieci i młodzieży informacji o gdyńskiej architekturze oraz rozwijanie wyobraźni przestrzennej. W dwóch edycjach warsztatów prowadzonych przez plastyczkę, Olgę Obst, uczestniczyli uczniowie szóstych klas, którzy podczas pierwszej części zajęć poznali wybrane przykłady architektury modernistycznej zarówno z Gdyni, jak i ze świata. Natomiast część praktyczna warsztatów rozwijała umiejętności manualne dzieci. Uczniowie ćwiczyli sposoby trzymania ołówka, rysowanie linii, szkic konstrukcyjny i walorowy, wykorzystanie ogólnych kształtów oraz kadrowanie kompozycji. Uwieńczeniem warsztatów było samodzielne narysowanie przygotowanego modelu budynku w stylu modernistycznym z wykorzystaniem nabytych podczas zajęć umiejętności.

Mamy nadzieję, że oprócz dobrej zabawy gdyńscy uczniowie podczas warsztatów poszerzyli wiedzę o unikatowej architekturze swojego miasta.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg