Kamienica narożna Roberta Kolki, zbudowana według projektu Maksymiliana Zuske, z czerwca 1932 roku, jest pierwszą w Gdyni próbą rozwiązania narożnika kamienicy na planie innym niż prostokątny. W tym przypadku jest to plan wieloboczny. Układ plastyczny bryły to przejście pomiędzy formacją kubiczną ku opływowej wczesnego funkcjonalizmu. Portale wejściowe kamienicy zdobione są sgraffitową dekoracją wzorowaną na hafcie kaszubskim, zaprojektowaną przez Martę Kolka, żonę Roberta Kolki.

 

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg