Willa prof. Wacława Szczeblewskiego zbudowana w 1933 roku według projektu Zbigniewa Kupca. Od 1934 roku aż do wybuchu wojny, w budynku mieściła się założona i kierowana przez W. Szczeblewskiego Pomorska Szkoła Sztuk Plastycznych, pierwsza tego typu placówka w Gdyni.  Po wojnie budynek został znacznie przebudowany, tracąc pierwotną harmonię.

 

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg