Autorem budowanego w latach 1938-1939 domu dla Zofii i Zygmunta Kościańskich jest Włodzimierz Prochaska. Późno funkcjonalistyczna realizacja należy do tych, których nie udało się w pełni skończyć przed wybuchem wojny.  Warto przy tej realizacji podkreślić, iż obszerny garaż znajdujący od frontowej strony ulicy, na którym znajduje pokaźny taras, jest oryginalnym elementem projektu, co na owe czasy było wciąż bardzo rzadkim elementem w miejskim krajobrazie. 

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg