Centrum Designu Gdynia jest organizatorem cyklu bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku 8-12 lat, dotyczących architektury i urbanistyki Gdyni.
Warsztaty „GDYNIA-ZOBACZYĆ NA NOWO”, autorstwa Agnieszka Lasoty, polegają na przeprowadzeniu serii gier i zabaw w skojarzenia oraz znajdowania podobieństw i różnic w oparciu o elementy charakterystyczne dla gdyńskiej zabudowy. Zabawa z losowo wybranymi karteczkami dotyczącymi emocji i odczuć stanie się pretekstem do rozmów i swobodnej analizy wrażeń. Fiszki z zapisanymi hasłami architektonicznymi pozwolą młodym uczestnikom zapoznać się z podstawową terminologią, w efekcie czego ich zasób słownictwa wzbogaci się o pojęcia opisujące otaczającą ich  rzeczywistość i przestrzeń miejską. Gra w karty oparta na zdjęciach z elementami architektury Miasta Gdyni ułatwi dzieciom rozpoznawanie stylów, a także zwróci ich uwagę na charakter i różnorodność zabudowy miasta.
Zajęcia odbędą się w dn. 11 oraz 25 maja o godzinie 10.30. Rozpoczęcie zajęć będzie miało miejsce na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Następnie uczestnicy przeniosą się na gdyńskie uliczki w poszukiwaniu detali architektury miasta, które są spójne z jej modernistyczną zabudową, bądź wprowadzają chaos i zakłócają jej ład i symetrię. Spacer po centrum Gdyni pozwoli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas pierwszej części zajęć.

Ideą warsztatów jest stymulowanie świadomości charakteru i tożsamości Gdyni wśród młodych mieszkańców miasta. Interakcje pobudzają dzieci do uczestnictwa, rozwijają ich wyobraźnię, poszerzają horyzonty poznawcze oraz zwiększają świadomość otoczenia. Kolejno budują spostrzegawczość, stymulują do spojrzenia na otoczenie innym okiem, do bardziej świadomego odbierania przestrzeni oraz ułatwiają odbiór bodźców zewnętrznych. Są świetnym fundamentem pod procesy myślowe wpływające na wszechstronny rozwój osobowości u najmłodszych. Poprzez skłanianie do spontanicznych reakcji uaktywniają u dzieci twórcze działanie, pobudzają do kształtowania poglądów i  ich śmiałego, nieskrępowanego wyrażania, a także werbalizowania tego, jak postrzegają otaczający je świat.

Więcej informacji: www.centrumdesignu.gdynia.pl

telefon: 58 698 21 33

Miejsce: ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

e-mail: warsztaty@centrumdesignu.gdynia.pl

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg