Cała uliczka po obydwu stronach zabudowana jest domami zbudowanymi przez Spółdzielnię Budowy Mieszkań Ekonomicznych (SBME), którą założył w 1928 roku sam Włodzimierz Prochaska. 28 domków zaprojektowali wspólnie Włodzmierz Prochaska, Tadeusz Jędrzejewski, oraz Stanisław Garliński. Budowę rozpoczęto w 1931 roku jednak z powodów trudności z finansowaniem przerwano ją w 1932 roku. Ostatecznie inwestycję zrealizowano w latach 1933 – 1934.
Zespół został poważnie uszkodzony podczas wojny, jednak całość została odbudowana w niemal niezmienionym kształcie. Wybudowane osiedle było pierwszymi budynkami postawionymi na obecnym Wzgórzu św. Maksymiliana (Wzgórze Focha przed wojną), stąd jego niedopasowanie do współczesnej siatki ulic, którą wytyczono już po zrealizowaniu osiedla. Założeniem SBME było stworzenie osiedla niedużych i niedrogich domków dla urzędników. Niewielkie domki szeregowe osiedla mogą  – i całkiem słusznie –  nasuwać skojarzenia z robotniczymi osiedlami niemieckiego Bauhasu.

 

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg