Doskonale prosperująca firma PAGED, czyli Polska Agencja Eksportu Drewna, zainwestowała  w budowę jednego z pierwszych domów biurowo-mieszkalnych: tak powstała okazała, reprezentacyjna kamienica. Architekt Jan Bochniak jako pierwszy w Gdyni zastosował tu pionowy podział elewacji: środkową część, wyższą o 1 piętro, zaznaczają kontrastowe lizeny. Mocno wyeksponowana jest też płyta gzymsu. Na tej kamienicy często wzorowali się autorzy wielu późniejszych projektów. Obecnie mieści się tu Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg