Jedna z najstarszych modernistycznych kamienic w Gdyni, zbudowana w 1931 r. według projektu Włodzimierza Prochaski i Tadeusza Jędrzejewskiego. Opowieść o budowie kamienicy, jej mieszkańcach i właścicielach, (w tym mecenasie (Leonie Stankiewiczu, jego córce Joannie Kiełbińskiej), została atrakcyjnie zobrazowana w gablotach jej odnowionej bramy wejściowej. Tu zobaczyć możesz najstarszą gdyńską windę (produkcji firmy Roman Groniowski z Warszawy) – jej wyjątkowy ażurowy szyb zamontowano w duszy schodów – winda ta nadal działa! Długą elewację budynku zbudowanej w nowej wówczas, funkcjonalistycznej konwencji, zdobią trzy symetrycznie rozplanowane piony trapezowych wykuszy zwieńczonych niewielkimi tarasami. Rzędy okien połączone są tu listwami parapetowymi w rytm grupowy. Warto dodać, że kamienica dzięki jej właścicielom i lokatorom, należy do najstaranniej udekorowanych obiektów w czasie uroczystości i świąt (narodowych, religijnych i miejskich).

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg