Jeden z gdyńskich „płynących domów”. Zachowała się tu posadzka z dwukolorowego lastryka z inicjałami właściciela. Architekt Władysław Madeła zaprojektował ten dom w nurcie późnego funkcjonalizmu, połączył  formy opływowe z kubicznymi. Główny akcent kamienicy stanowi asymetryczny narożnik, którego półokrągła część z głębokimi loggiami przechodzi dwoma uskokami w kubiczne skrzydło od ul. Abrahama. W uskokowym cofnięciu na dachu znajdował się taras (w latach 70. obudowany na werandy). W parterze zbudowanym na słupach, który realizował postulat „wolnej fasady” znajdowały się usługi i szeroka brama przejazdowa.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg