Miasto Gdynia zaprasza na wydarzenie Gdyńskiego Szlaku Modernizmu w cyklu – Architektura z umiarem.
 
  • Wykład pt. Re-modernizm, inspiracje z przeszłości
  • prelegent – dr inż. arch. Radosław Czerniejewski
Warsztat architektoniczno-konserwatorski (po wykładzie): wnętrza budynku YMCA Gdynia ul. Żeromskiego,
prowadzenie arch. Mirosław Studniak
 
  • Termin: 27 listopada 2017 r., godz. 17:30-19:30
  • Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, sala multimedialna, parter
udział wydarzeniu jest bezpłatny
 
Wykład jest próbą potwierdzenia tezy mówiącej o konotacjach awangardowego programu ideowego artystów i architektów tworzących w latach 20. i 30. głoszonego w Polsce, m.in. przez członków grupy PRAESENS i poprzedzającej ją grupy blok z filozofią Ingvara Kamprada – twórcy i założyciela firmy IKEA. w kontekście tych rozważań kluczowe jest odniesienie do filozofii projektowania architektury, mebli i sprzętów głoszonej między innymi przez Le Corbusiera.
Wykład dzieli się na 5 następujących części:
I część
Stanowi ogólne studium sytuacji społeczno-gospodarczej modernizującej się, odrodzonej polski i wkładzie awangardowego środowiska artystów – architektów w życie państwa, na przykładzie Gdyni.
 
II część
Omawia ogólnie sytuację sztuk projektowych w Polsce w latach 20. i 30. i dwóch odmiennych nurtów w projektowaniu, poszukujących nowych form w meblarstwie i architekturze wnętrz. szkicowo nakreślony program ideowy awangardowej grupy PRAESENS, poparty jest cytowanymi wypowiedziami czołowych przedstawicieli grupy z pierwszego kwartalnika modernistów, opublikowanego w 1926 roku.
 
III część
Przedstawia historię firmy IKEA, chronologicznie od momentu powstania w 1947 roku, a także filozofię marki.
 
IV część
Przedstawia analizę porównawczą programu ideowego awangardowych projektantów z dwudziestolecia międzywojennego z filozofią i zasadami działania firmy IKEA.
 
V część
,,Mieszkanie Przyszłości’’ – kształtowanie innowacyjnych rozwiązań w radykalnie ograniczonej przestrzeni życia człowieka, w odniesieniu do idei z przeszłości.
 
Warsztat architektoniczno-konserwatorski będzie znakomitą okazją do bezpośredniej konfrontacji z inspiracjami z przeszłości w jednym z najciekawszych budynków gdyńskiego modernizmu powojennego – YMCA Gdynia. Dzięki prowadzonym obecnie pracom konserwatorskim w budynku YMCA można z bliska przyjrzeć się detalom architektury, fakturom, materiałom oraz zastosowanym technologiom wykonania projektu wnętrza. Architekt Mirosław Studniak oprowadzi nas po budynku, opowiadając o jego najciekawszych cechach, zakamarkach oraz tajnikach sztuki konserwatorskiej. Wejdziemy także na najwyższy taras budynku.
 
Zapraszamy do udziału
fotografia na banerze – wnętrze Villi E1027 projektu Eileen Gray
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg