Gdyński Szlak Modernizmu to atrakcja miasta, dzięki której turysta, odwiedzający miasto, a także mieszkańcy, mogą bliżej zapoznać się z unikalnym w skali Europy zespołem architektury okresu modernizmu.

To co wyróżnia gdyński szlak to rekordowe tempo, spójność oraz przekrój różnych stylów i nurtów (funkcjonalizm, późny funkcjonalizm, styl międzynarodowe, nowy monumentalizm, formy ekspresyjne – opływowe i kubiczne). Poznanie szlaku to także dotarcie do zazwyczaj ukrytych wnętrz i dusz kamienic czy budynków publicznych oraz opowieść o historii miasta i portu – architektach, inżynierach, mieszkańcach czy spółkach gdyńskich. Tak bogaty i szeroki zakres opowieści o architekturze i Gdyni, najlepiej przybliżą turyście specjalnie przygotowani do spacerów po szlaku certyfikowani przewodnicy turystyczni.

Dzięki przewodnikom łatwiej dotrzemy do wnętrz, dusz kamienic modernistycznych, poznamy smaczki i ciekawostki szlaku oraz samej Gdyni.

Kontakt do zespołu koła przewodników PTTK o. Morski Gdyni:

tel. (58) 621 77 51 lub 605 479 333

fotografie od lewej: 1) jedno ze szkoleń prowadzonych przez dr inż. Roberta Hirscha; 2) przewodnicy oddają hołd komisarzowi rządu Franciszkowi Sokołowi; 3) uczestnicy Dnia Modernizmu 4) podsumowanie Dnia Modernizmu z udziałem prezydenta Wojciecha Szczurka

Informacja o Kole przewodników przy PTTK o. morski w Gdyni:

Inicjatorem i założycielem Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni był Kazimierz Małkowski. W dniu 10.06.1965 roku zwołano pierwsze zebranie organizacyjne, na którym wybrano Zarząd pod jego przewodnictwem. Funkcję Prezesa Koła pełnił do 1976 roku. W następnych latach prezesami byli Stanisław Kazimierczak i Halina Rzepiak. Od 2008 roku funkcję tę sprawuje Jarosław Kaczmarczyk. W fazie początkowej koło liczyło zaledwie kilka osób. Z czasem organizowane kursy przewodnickie w Gdyni zwiększały systematycznie naszą kadrę.
Obecnie do Koła należy 35 przewodników w tym posiadający uprawnienia do oprowadzania w językach obcych.Celem zapewnienia turystom fachowej, o wysokim poziomie obsługi przewodnickiej prowadzone są szkolenia, uwzględniające wszystkie zagadnienia i aktualności. Prelegentami byli fachowcy, często profesorowie wyższych uczelni oraz osoby mogące przekazać wiadomości z różnych dziedzin. Koło współpracuje również z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni w zakresie szkoleń obejmujących m.in. tematykę architektury modernistycznej w mieście oraz jej konserwację.
Członkowie Koła biorą czynny udział jako instruktorzy i wykładowcy w szkoleniach dla kandydatów na przewodników miejskich organizowanych przez Oddział Morski PTTK w Gdyni.
W roku 2009 przyjęta została przez Zarząd “blacha” – odznaka przewodnicka, której autorką jest członkini Koła Anna Perz. W 2009 i 2010 Krystian Mielczarski zajął II i III miejsce w Konkursie Krasomówczym dla Przewodników w Golubiu-Dobrzyniu. W roku 2011 z okazji 85-lecia nadania praw miejskich Gdyni przewodnicy gdyńscy oddali hołd zasłużonym gdynianom odwiedzając ich groby rozsiane po całej Polsce.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg