Weekend Architektury na stałe wpisał się już w kalendarz gdyńskich wydarzeń miejskich. W tym roku – w dniach 22-25 sierpnia – odbędzie się już jego IX edycja. Osią narracji tegorocznego festiwalu jest hasło „Minimum”, które poruszy dyskusje zarówno w obszarach wdrażania rozwiązań proekologicznych, pozostawiających jak najmniejszy ślad węglowy, jak i postulatów odwołujących się do uwzględniania przez planistów i architektów ważnych potrzeb społecznych w mieście. Wydarzenie, podobnie jak w ostatnich latach, będzie się składało z kilkunastu otwartych, bezpłatnych modułów, w których uczestniczyć będą mogli zarówno miłośnicy architektury, urbanistyki i „dizajnu”, jak również zainteresowani mieszkańcy oraz przebywający w mieście turyści. Jak zawsze przyświeca nam idea, by zapewnić uczestnikom jak najbliższy, namacalny kontakt z zagadnieniami związanymi z architekturą. Gośćmi, w tym prelegentami i panelistami naszego festiwalu będą znani architekci, eksperci oraz badacze historii architektury.

Architektura na filmowo

W ramach bloku Archi Film, obejrzymy takie obrazy jak m.in. „Duch Bauhausu” (2018), „REM” (2016), „Architektura Nieskończoności” (2018). Projekcje odbędą się w sali Goplana Gdyńskiego Centrum Filmowego (pl. Grunwaldzki 2) oraz Sali Teatralnej Konsulatu Kultury (ul. Jana z Kolna 25).  ARCHI Film to także znakomita okazja do rozmów i dyskusji nie tylko o filmie, ale także o miejscach, ludziach i architekturze – najczęstszych bohaterach prezentowanych obrazów. 

 Architektura w kadrze

Fotografia architektoniczna przeżywa obecnie renesans. Dla wielu fotografów staje się swoistą filozofią twórczą, sposobem oszczędnego wyrazu własnego „ja”, własnej, bardzo osobistej estetyki „minimalizmu”, a zarazem kontestacją dominującego dziś konsumpcjonizmu, pędu do posiadania wszystkiego „naj”.  Weekend Architektury  proponuje wydarzenia zachęcające do współpracy grupy pasjonatów fotografii architektury modernistycznej, w tym wzajemnego poznania oraz dzielenia się z innymi twórczymi inspiracjami. Miłośników fotografii architektonicznej powinien zainteresować Otwarty Foto Spacer, wernisaż wystawy  Gdyński Modernizm w Obiektywie,  wieczorne projekcje oraz  pokazy foto-filmowe.

Przestrzeń do dyskusji

Festiwal stwarza istotną płaszczyznę do rozmów oraz rozważań o współczesnej architekturze i przestrzeni miejskiej. I dzień Archi Prelekcji pt. „Życie między budynkami” (23 sierpnia, 12:00-16:30), stanowiący de facto  kontynuację zeszłorocznych wątków, będzie okazją do analizy różnych opcji i możliwości aktywizowania życia mieszkańców oraz przyciągania do miasta nowych, kreatywnych jednostek na przykładach z Polski i ze świata (udział Wiceprezydenta ds. Innowacji Michała Gucia, wizjonera miejskiego, architekta Jakuba Szczęsnego oraz liderów Urban Lab Gdynia czy stowarzyszenia Traffic Design). 

Bliskie spotkania z architekturą współczesną

W ramach Archi Prelekcji odbędą się także dwa tematyczne panele dyskusyjne z udziałem architektów, urbanistów, planistów miejskich oraz badaczy architektury.

Tradycyjnie atrakcyjną ofertę „bliskich spotkań z architekturą” stanowi bardzo bogaty program otwartych spacerów architektonicznych, prowadzonych przez doświadczonych przewodników i ekspertów. W czasie spacerów pojawi się wiele okazji do poznania obiektów od środka oraz górnych tarasów przedwojennych kamienic modernistycznych.

Minimum X / Apartament Minimum / Życie między budynkami/Gdyński Modernizm w Obiektywie

…to tytuły wystaw, które będą stanowiły w tegorocznej edycji komplementarne tło wydarzeń festiwalowych, w tym inspirowane hasłem  „MINIMUM”. Miejscem wystaw będzie m.in. Gdyńskie Centrum Filmowe (galeria, Forum Studenckie), Gdynia InfoBox (sala multimedialna), galeria w Miejskiej Informacji oraz partnerskie galerie „minimum” i przestrzenie wystawiennicze.

Szczegółu na stronie: www.weekendarchitektury.pl

Program wydarzenia on-line – Skrócony program wydarzenia

Linki do zapisów on-line

Archi Prelekcje i Archi Debaty (linki do zapisów):

23 sierpnia: evenea.pl/event/ArchiPrelekcjeArchiDebata1

24 sierpnia: evenea.pl/event/ArchiPrelekcjaArchiDebata2

25 sierpnia: evenea.pl/event/modernizmw3aktach

 Archi Spacery:

22 sierpnia: evenea.pl/event/spacerniebotyki

23 sierpnia: evenea.pl/event/SwietojanskaPlus

23 sierpnia: evenea.pl/event/NaStykuMiastaPortu

24 sierpnia: evenea.pl/event/SpacerGdyniaRedlowo

24 sierpnia: evenea.pl/event/odDetaludoOdnowy

25 sierpnia: evenea.pl/event/SpacerArchitekturaWspolczesna 

25 sierpnia: evenea.pl/event/ArchiMieszkania 

25 sierpnia: evenea.pl/event/ArchitekturaZbigniewaKupca

 

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg