Ponownie przypominamy o bardzo ważnym wydarzeniu w środowisku naukowym, ale także otwartym na środowisko pasjonatów architektury modernistyczne.

 

Szczegółowy program konferencji w pdf 

informacja oficjalna:
7. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
MODERNIZM W EUROPIE – MODERNIZM W GDYNI
ARCHITEKTURA XX W. – ZACHOWANIE JEJ AUTENTYZMU I INTEGRALNOŚCI

7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
MODERNISM IN EUROPE – MODERNISM IN GDYNIA
20TH CENTURY ARCHITECTURE – PRESERVATION OF ITS AUTHENTICITY AND INTEGRITY
english version: www.gdynia.pl/modernism

3-5 października 2019 r. odbędzie się 7. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – zachowanie jej autentyzmu i integralności”, organizowana przez Miasto Gdynię. Podobnie jak w poprzednich latach współorganizatorem konferencji jest Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Siódma międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji, które odbywają się w Gdyni od 2007 r. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze.
Tematyka najbliższej konferencji koncentrować będzie się na zagadnieniach związanych z formą architektury modernistycznej i problemami zachowania jej integralności i autentyzmu. Nad stroną merytoryczną czuwać będzie Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy. Referaty zakwalifikowane na konferencję i na niej przedstawione, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki. Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni, a ich treść dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

ORGANIZATOR KONFERENCJI: Miasto Gdynia
WSPÓŁORGANIZATOR: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
PATRONAT HONOROWY: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński
PATRONAT: DOCOMOMO International, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS

Szczegółowy program konferencji w pdf 

więcej na stronie: www.gdynia.pl 

link do szczegółowej informacji:

https://www.gdynia.pl/zabytki/konferencja-modernizm-w-europie-modernizm-w-gdyni,7218/zapowiedz-7-konferencji-naukowej,532435

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg