Wejherowskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wykładzie poświęconemu modernizmowi. Wykład odbędzie się w Domu Bogoria przy ul. Hallera 14 w Wejherowie 17.07.2019 r. o 17:00 w ramach projektu „Ogrody sztuki z narracja modernizmu”.

Tematem wykładu będzie klasyczna nowoczesność w polskiej architekturze i sztuce lat międzywojennych. Modernizm pojawił się w naszym kraju w końcu lat dwudziestych – celem posługiwania się tym stylem było dążenie do unowocześnienia krajobrazu polskich miast i wyrównania poziomu cywilizacyjnego po stuletnim okresie niewoli narodowej. Formy modernistyczne stosowano w projektach szkół, poczt, kin, domów kultury i wielu innych typach budowli, były też szeroko rozpowszechnione w budownictwie mieszkaniowym. Na wykładzie zostaną omówione najbardziej charakterystyczne przykłady architektury i sztuki modernistycznej, które do dziś – pomimo niemal stuletniej metryki – uderzają nowoczesnością.

Wykład poprowadzi dr hab. Michał Pszczółkowski, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury, autor licznych publikacji w zakresie historii architektury i ochrony zabytków. Adiunkt w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku.

Opis projektu:

#MODERNIZM w ramach projektu Ogrody Sztuki to interdyscyplinarne działania mające na celu przybliżenie stylistyki nurtu modernistycznego w architekturze i w sztuce. Chcemy zapoznać uczestników z nurtem wywodzącym się z szkoły Bauhaus, opartym na myśli użytkowej, aby inspirować i zachęcać do korzystania z proponowanych i sprawdzonych rozwiązań. Dlatego też chcąc inspirować modernizmem wszystkie działania odbędą się w zaprzyjaźnionym Domu Bogoria, modernistycznej kamienicy należącej przed laty do Stanisława Świątkiewicza – głównego architekta międzywojennego Wejherowa, który zaprojektował m. in. basen kąpielowy czy korty tenisowe w naszym mieście.

Ogrody sztuki to działania interdyscyplinarne dlatego też oprócz wykładu na temat Modernizmu prowadzonego przez dr hab. Michała Pszczółkowskiego, odbędzie się również plenerowy warsztat ceramiczny gdzie uczestnicy naucza się technik formowania , zdobienia jak i wypalania plenerowymi metodami wypału. Ale modernizm to nie tylko teoria projektowania i architektura to również sztuki wizualne czy teatr, a przede wszystkim Teatr przedmiotu! Dlatego odbędą się warsztaty podczas, których uczestnicy wykonają nie tylko niepowtarzalne formy i ciekawe obiekty ale i przygotują niepowtarzalny występ teatru przedmiotu.

Dlaczego modernizm?

Z uwagi na fakt, że był to niezwykle płodny w nowe prądy artystyczne okres w sztuce (XIX i XX wieku), postulując wolność twórcy, który ma prawo do ekspresji siebie i swoich subiektywnych wrażeń, emocji, pragnień. Odnosząc się do architektury, modernizm jest stylem obecnym do dziś w zabudowie miast niestety często pomijanym, a nie możemy do tego dopuścić!

więcej informacji: http://www.wck.org.pl/archiwum/opis/5046-wyklad-ogrody-sztuki-z-narracja-modernizmu.html

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg