Miasto Gdynia zaprasza do udziału w jubileuszowej, 10. już edycji flagowego konkursu fotograficznego „Gdyński Modernizm w Obiektywie”.
Konkurs ma na celu promocję walorów estetyczno-architektonicznych i historycznych miasta Gdynia oraz archtektury modernistycznej, w tym Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
W tym roku prace można składać i wysyłać (także online) w  6 kategoriach konkursowych do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.
Szczegóły sposobu składania prac w regulaminie.
R E G U L A M I N K o n k u r s u
>>>> https://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html <<<<<

Po raz pierwszy będzie można wysłać prace w dwóch nowych kategoriach: “Portret kamienicy modernistycznej” oraz “Modernistyczna Abrahama i Lipowa”.
Lista kategorii konkursowych tegorocznej edycji konkursu Gdyński Modernizm w Obiektywie:

  • FŚ – Forma i Światło
  • DM – “Detal Modernizmu”
  • MAL – “Modernistyczna Abrahama i Lipowa”
  • MWP – “Modernizm w podróży”
  • PKM – “Portret kamienicy modernistycznej”
  • ŻM – “Życie Miasta” 

Skład jury konkursowego:
a. Maurycy Śmierzchalski – fotograf, edukator, założyciel i dyrektor szkoły Frames Studium Fotografii w Gdyni
b. Elwira Kruszelnicka – niezależny twórca fotografii, wielokrotna laureatka konkursów GMO, ogólnopolskich konkursów ZPAF
c. Ivo Ledwożyw – fotograf, wykładowca Sopockiej Szkoły
Fotografii WFH
d. Przemysław Kozłowski – kurator wystaw konkursowych, wieloletni fotograf gdyńskiego modernizmu
e. Jacek Debis – przedstawiciel Organizatora, współtwórca konkursu GMO
oraz Witold Okun – sekretarz konkursu

Nagrody regulaminowe:
I NAGRODA: 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych netto) + zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
II NAGRODA: 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych netto) oraz zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
III NAGRODA: vouchery o łącznej wartości 300 zł do restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni oraz książka/album o architekturze oraz pamiątki Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Ponadto zostaną przyznane nagrody za wyróżnienia – najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach w formie albumów o modernizmie lub fotograficznych oraz Nagroda Publiczności.

Prace wyróżnionych uczestników Konkursu oraz wybrane przez jury, zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów oraz wezmą udział w pokonkursowej wystawie fotograficznej podczas Weekendu Architektury w dniach 27-30 sierpnia 2020, a także w cyklu co najmniej trzech wystaw zbiorowych Gdyńskiego Szlaku Modernizmu w okresie wrzesień 2020- kwiecień 2021.
Ogłoszenie wyników nastąpi w czasie wernisażu 27 sierpnia 2020 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są dostępne pod linkiem: http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html

fot. na banerze Tomasz Dudek 2019 r./kat. Modernizm w podróży (wyróżnienie)

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg