W cyklu “Spotkania z Architekturą” Gdyńskiego Szlaku Modernizmu –
Serdecznie zapraszamy na wykład dr. inż. Waldemara Affelta pt. TSU KU RU – myśląca ręka mistrza.

Opis:
Drewno w architekturze Japonii. Przykłady zabytków i nowych budynków. Wartość autentyczności w japońskiej praktyce konserwatorskiej. Zwyczaje Shinto – odpowiedniki kamienia węgielnego i wiechy. Mistyka sekretnego zwoju w pasowaniu czeladnika na mistrza ciesielskiego. Umiejętność kigumi i kunszt tsukuru. Nowy typ japońskiego muzeum techniki jako oferta estetyki wielozmysłowych doświadczeń. Kult narzędzi do obróbki drewna. Nauczanie tradycyjnego rzemiosła jako biznes.

Notka biograficzna – o autorze wykładu:
Waldemar Jerzy Affelt (ur. 23 stycznia 1951 r. w Sopocie), dr inż., konserwator zabytków architektury, emerytowany nauczyciel akademicki i badacz dziedzictwa kulturowego na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2019 r. Visiting Senior Research Fellow w School of Business and Creative Industries, University of the West of Scotland in Paisley. Autor kwalitatywno-kwantytatywnej metody analizy wartości kulturalnych i społeczno-ekonomicznych obiektów dziedzictwa techniki TECHNITAS, kompatybilnej z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z Wytycznymi Operacyjnymi do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa UNESCO. Członek Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Konserwatorze Generalnym oraz ekspert Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Prezes lokalnej organizacji pozarządowej Zabytkowa Gdynia.

  • wydarzenie skorelowane – powiązane:
    Warsztat w cyklu Estetyka Nowoczesności, prowadzenie Mirosław Studniak. 29.10, g. 18:45
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg