Piękna inicjatywa w Wejherowie, powstała tam alejka Stanisława Świątkiewicza, architekta miejskiego, projektanta wielu międzywojennych obiektów modernistycznych na terenie miasta, zaangażowanego także w rozwój architektoniczno-urbanistyczny Gdyni.
Stanisław Świątkiewicz był pierwszym prezesem przedwojennego Koła Architektów w Gdyni, którego sekretarzem został wówczas Tadeusz Jędrzejewski. 
W latach 30. architekt współpracował z Kierownictwem Pomiarów PobrzeżaMorskiego oraz Biurem Zabudowy Wybrzeża Morskiego w Wejherowie, placówek działających głównie na rzecz budowanej Gdyni.
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg