Przewodnik architektoniczny po Gdyni nagrodzony w konkursie na “Najlepsze publikacja turystyczne 2022”. 

Wydany przez berlińskie wydawnictwo DOM Publishers przy istotnym wsparciu merytorycznym i finansowym Miasta Gdyni „Przewodnik Architektoniczny. Architectural Guide. Architekturfuehrer. GDYNIA” autorstwa Justyny Boruckiej i Haralda Gatermanna otrzymał wyróżnienie w konkursie na „Najlepsze publikacje turystyczne 2022” o Nagrodę Magellana.  

Autorzy przewodnika przedstawiają w nim, 80 wybranych budynków i projektów Gdyni, w tym szeroką reprezentację obiektów stworzonych w nurcie modernizmu z  lat 20. i 30. XX wieku, a także modernizmu powojennego m.in. z lat 60-70. 

Współautorka przewodnika dr arch. Justyna Borucka była prelegentką 11. Weekendu Architektury w Gdyni, prezentując w czasie Archi Prelekcji w Konsulacie Kultury szczegółową ideę projektu oraz kulisy jego powstania, realizacji.  Ogromny wkład w wydanie gdyńskiej, w tym polskiej wersji  przewodnika wniósł także dr Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni, promotor, orędownik oraz współtwórca pomysłu wydania gdyńskiej wersji przewodnika.  

więcej: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/architektoniczny-przewodnik-po-gdyni-wyrozniony,566105

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg