12.  Weekend Architektury w Gdyni |25-28 sierpnia 2022

 Jak zawsze od 2011 r. – tym razem w dniach 25-28 sierpnia 2022 r. – odbędzie się w Gdyni Weekend Architektury. Impreza ta już na stałe wpisała się w kalendarz gdyńskich imprez, urastając w ostatnich latach do miana jednego z najważniejszych w skali kraju spotkań architektów, urbanistów, projektantów wnętrz, designerów oraz badaczy architektury. Jednocześnie w DNA Weekendu Architektury wpisany jest jego egalitarny charakter – wszak obok profesjonalistów, wezmą w nim udział także liczni miłośnicy architektury oraz historii Gdyni, jak również wielu mieszkańców oraz turystów, chcących w inspirujący sposób spędzić ostatni weekend wakacji.

Hasłem przewodnim XII już edycji wydarzenia będzie Iluzja. Jak powiedział słynny holenderski architekt Rem Koolhaas, współczesne miasta i ich architektura wykraczają poza własną materialną skorupę, prostą, podstawową funkcję, angażując i silnie oddziałując na zmysły, wyobraźnię, pobudzając kreatywność odbiorcy. W nawiązaniu do jego słów – trudno oprzeć się wrażeniu, że większość wyróżnianych w plebiscytach i konkursach nowych obiektów architektonicznych prowadzi z odbiorcą, jego zmysłami, wyrafinowaną „grę”, na którą zresztą chętnie przystajemy, i która potrafi być dla nas fascynująca. Architekci „bawią się” z nami, ukrywając bryły w krajobrazie, korygując niedoskonałości niektórych fragmentów miasta czy – w ramach green architecture czy architektury postindustrialnej – tworząc świadomą imaginację przestrzeni, którą większość z nas w pełni akceptuje.

Śladów iluzji w architekturze będziemy szukać w ramach kilkunastu modułów 12. Weekendu Architektury, w tym m.in. podczas prawdziwej „wizytówki” Weekendu, czyli Archi Spacerów, wśród których zaplanowane zostały trasy takie jak: Iluzja wnętrza czy Architekci światła, czy też kolejnego znaku firmowego wydarzenia, a mianowicie Archi Prelekcji, podczas których tradycyjnie wystąpi wielu znakomitych oraz badaczy i ekspertów architektury.

Tegoroczne prelekcje, obok tematu iluzji, zahaczą także o wątki dotyczące nowych – w sensie: odbudowanych bądź przetransformowanych – miast, architektury i przestrzeni emocjonalnej, architektury na styku lądu i wody, ochrony i promocji architektury z II połowy ubiegłego wieku, jak również – tradycyjnie – modernizmu. Wśród pozostałych składowych tegorocznego Weekendu Architektury znajdą się także propozycje wyselekcjonowanych tytułów filmów o tematyce architektonicznej – w tym wyjątkowo interesujący blok filmów z lat 90. – przypominany po latach pod wspólnym tytułem „Architektura początków transformacji”, obrazy współautorstwa Pani Ewy P. Porębskiej, architektki celebrującej w tym roku 40-lecie pracy redaktorskiej – szefowania jednemu z najważniejszych magazynów architektonicznych w Europie – „Architekturze Muratorze”.  

Ogromnym powodzeniem cieszą się festiwalowe Archi wystawy, w tym, jak co roku „Modernizm w obiektywie”, oraz specjalnie przygotowane w tym roku: „Kobiety Architektki – Gdynia, Gdańsk, Sopot 1932-1989”, „Architektura od Morza”, „Architektura i Iluzja”, „Luksy po warszawsku”, „Linie Modernizmu”.

Wszystkie atrakcje wchodzące w skład 12. Weekendu Architektury będą jak zawsze bezpłatne, jednakże na część z nich – ze względu na ogromne zainteresowanie – prowadzone będą zapisy drogą internetową. Wszelkie informacje na ich temat, jak również – szerzej – odnośnie programu oraz gości wydarzenia będą publikowane na fanpage’u @weekendarchitektury oraz na stronie internetowej www.weekendarchitektury.pl

Organizatorem 12. Weekendu Architektury jest Miasto Gdynia, a za jego realizację odpowiada Agencja Rozwoju Gdyni. Głównym Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, a Partnerami Strategicznymi są: Gdyńskie Centrum Filmowe, Konsulat Kultury, VASTint, Berlin Pilecki Institute, Politechnika Gdańska.

Weekend Architektury jest cykliczną miejską imprezą, której celem jest tworzenie środowiska sprzyjającego prowadzeniu wielowątkowych, wielowymiarowych dyskusji i analiz w obszarze rozwoju współczesnej architektury oraz urbanistyki w Polsce i na świecie, a także dziedzictwa historii architektury i rozwoju miast. Wśród jej głównych założeń znajduje się też wsparcie tworzenia narzędzi i programów efektywnej edukacji architektonicznej, poprzez m.in.  bezpośredni transfer wiedzy, wymianę i konfrontację doświadczeń w czasie otwartych dni spotkań, prelekcji, warsztatów, wystaw oraz spacerów architektonicznych.

 

Architekci – prelegenci i paneliści (potwierdzeni):

Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (Kuryłowicz & Kuryłowicz & Associates, Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Bolesław Stelmach (dyrektor NIAiU, prof. PŁ), Marcin Sadowski (JEMS Architekci), dr hab. inż. arch. Michał Stangel prof. PŚ (Politechnika Śląska), arch. Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec (EM4), arch. Szymon Wojciechowski, Ostap Ivaniv (APA Wojciechowski Architekci), Dorota Sibińska oraz Filip Domaszczyński (XYStudio), dr arch. inż. Justyna Borucka, arch. Stanisław Dopierała, dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska (Politechnika Gdańska), dr inż. arch. Sandra Przepiórkowska (Politechnika Śląska, Medusa Group), arch. Anna Kolasa, (Politechnika Gdańska), dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny (Politechnika Śląska), arch. Paulina Szewczyk, arch. Iwona Markešić (BPPMG), arch. Małgorzata Dembowska oraz arch. Michał Czerwiński (WXCA), arch. Ewa Rombalska (pełnomocnik dyrektora NIAiU),

Badacze, eksperci, krytycy architektury:

Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik (Politechnika Gdańska), dr hab. Jacek Friedrich (dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku), arch. Ewa P. Porębska (red. Naczelna Architektura Murator), dr inż. Waldemar Affelt (Stow. Zabytkowa Gdynia, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN), dr Aleksandra Sumorok (ASP Łódź), arch. Marta Baranowska, Katarzyna Domagalska (NIAiU), prof. dr. hab. inż. arch. Jakub Szczepański (Politechnika Gdańska), dr Hubert Bilewicz (Uniw. Gdański), dr inż. arch. Marek Stępa (UM Gdyni), dr Małgorzata Jędrzejczyk (Pilecki Berlin Institute), dr hab. inż. arch. Michał Pszczółkowski (prof. ASP Gdańsk), arch. Grzegorz Mika (Politechnika Warszawska), Weronika Szerle (Muzeum Miasta Gdyni), Kinga Nettmann – Multanowska, Robert Chrzanowski (IPN, historyk Gdyni), Arkadiusz Brzęczek (krytyk architektury, badacz Gdyni), Bartłomiej Ponikiewski (badacz i krytyk architektury).

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg