Okazały budynek Straży Pożarnej utrzymany jest w duchu stylistyki późnego Art-Deco z elementami architektury socrealizmu. Jego budowa rozpoczęła się w październiku 1949 r. i trwała prawdopodobnie do 1956 r. Najstarsza zachowana dokumentacja architektoniczna pochodzi z 1954 i dotyczy dobudowy skrzydła mieszkalnego przy remizie strażackiej. W kolejnych latach dobudowano łącznik pomiędzy budynkiem głównym, a wieżą na terenie Miejskiej Komendy Straży Pożarnej. Autorem obu projektów jest inż. arch. Teodor Malczyk z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg