Budynek biurowo-mieszkalny zaprojektowany przez Romana Piotrowskiego dla Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych (w skrócie ZUPU), zaś zrealizowany w latach 1935-36, już jako budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w skrócie ZUS). Od momentu powstania budynek stanowi symbol awangardowej, modernistycznej architektury Gdyni. Dla wielu Gdynian budynek kojarzy się z siedzibą Polskich Linii Oceanicznych (okres powojenny PRL), a także słynną, jeszcze przedwojenną kawiarnią Cafe Bałtyk.

Architektonicznie obiekt wyróżnia się poprzez zestawienie brył o różnych wysokościach i wyeksponowanie zaokrąglonej części. Posiada charakterystyczną dla stylu dużą powierzchnię okien, gładką elewację i prostą formę. Elewacje na parterze obłożono płytami z czarnego granitu, z którym kontrastują płyty jasnego piaskowca na górnych kondygnacjach. Po wojnie budynek był siedzibą Polskich Linii Oceanicznych, zaś obecnie mieści się tutaj Urząd Miasta Gdyni, Miejska Informacja oraz Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg