W dniach 20-22 października 2016 r. odbędzie się w Gdyni piąta międzynarodowa konferencja z cyklu Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni: “Architektura XX w. – ochrona – konserwacja”, organizowana przez Miasto Gdynię.
Konferencja będzie okazją do przeglądu stanu badań nad architekturą modernizmu powstałą w XX wieku i będzie umożliwiała omówienie aktualnych problemów ochrony i konserwacji architektury modernistycznej, w tym z okresu powojennego.
Program konferencji:
20 października 2016 || Tendencje i wzorce w architekturze modernistycznej.
10.00 POWITANIE UCZESTNIKÓW I WPROWADZENIE
 • prof. dr. hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Powstanie i rozwój przestrzenny modernistycznego centrum Gdyni do 1939 roku
 • prof. Adalberto del Bo, Politechnika w Mediolanie, Włochy
  Architectural and Urban Modernism in Italy
 • Vladimir Shukhov, Moskwa, Rosja
  Philosophy of the 1920s – early 1930s Soviet architecture / Filozofia architektury sowieckiej w latach dwudziestych i wczesnych latach trzydziestych XX wieku
 • dr inż. arch. Jacek Czubiński, Politechnika Krakowska, Kraków
  Nurt modernizmu w międzywojennej architekturze miejscowości uzdrowiskowych położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie

PRZERWA

 • MofA Ievgenia Gubkina, Center for Urban History of East Central Europe, Lwów, Ukraina
  The socialist city “New Kharkiv” as a reflection of urban planning ideas of interwar modernism / Socjalistyczne miasto „Nowy Charków” jako odzwierciedlenie idei urbanistycznych modernizmu międzywojennego
 • dr inż. arch. Grzegorz Rytel, Politechnika Warszawska, Warszawa
  Zabudowa Terenów Frascati i ulicy Wiejskiej w kontekście działalności regulacyjnej władz miejskich Warszawy w latach 30. XX w.
 • mgr Karolina Chomiczewska, Biuro MKZ w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedwojenny rzeszowski modernizm jako przykład percepcji i realizacji awangardowych rozwiązań architektonicznych na prowincji
 • dr arch.mgr sztuki Renāte Čaupale, Akademia Techniczna w Rezekne, Łotwa
  Kārlis Reisons i architektura sakralna lat trzydziestych
15.00-16.00 PRZERWA
16.00
 • dr Aleksandra Sumorok, Akademia Sztuk Pieknych, Łódź
  Polskie wnętrza z lat 1949-1956. Socrealizmy i modernizacje
 • prof. nzw. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska, Poznań
  Nie tylko mężczyźni byli modernistami. Architektoniczna działalność kobiet w okresie PRL
 • mgr Agnieszka Drączkowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Społeczna architektura towarzystwa budowy osiedli S.A. w obliczu kryzysu mieszkaniowego w międzywojennej Gdyni
 • dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Gdyńskie chłodnie portowe – studium przypadku modernistycznej architektury przemysłowej

21 października 2016 || Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej – stan obecny i perspektywy

9.00 WRĘCZENIE NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA GDYNI ZA OCHRONĘ DZIEDZICTWA MODERNIZMU

 • Prof. Ana Tostoes, DOCOMOMO International, Lizbona, Portugalia
  Modernity, between domesticity and monumentality / Modernizm, pomiędzy swojskością a monumentalnością
 • prof. Ing. arch. Dr Sc., Vladimír Šlapeta, Czechy
  Heritage of Czech Functionalism / Dziedzictwo czeskiego funkcjonalizmu
 • dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Ideologia a konserwacja – kłopotliwe dziedzictwo włoskiego totalitaryzmu
 • Elżbieta Jagielska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
  Ocena wartości zabytkowych architektury współczesnej – studia nad metodologią badań.
 • dr Iwona Liżewska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Olsztyn
  Bet Tahara/Dom Mendelsohna w Olsztynie – pierwsze architektoniczne dzieło Ericha Mendelsohna

PRZERWA

 • Edward Denison, Londyn, Wlk. Brytania
 • Decentering Modernism and World Heritage – A Case Study of Asmara’s UNESCO Bid / Przesuwanie środka ciężkości modernizmu i światowego dziedzictwa – przypadek Asmary, miasta ubiegającego się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • dr hab. inż. arch., Joanna Olenderek, prof. nadzw. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź
  Problematyka ochrony łódzkich modernistycznych domów towarowych w obliczu inwazji współczesnych centrów handlowych
 • dr inż. arch. Maciej Czarnecki, Politechnika Warszawska, Warszawa
  Dziedzictwo architektury współczesnej. Problematyka, zakres i kryteria ochrony obiektów powojennych
 • dr Edita Riaubienė, dr Liutauras Nekrošius, Gedmininas Technical University, Wilno, Litwa
  Educational architecture as modernist art collecion. Lithuania Case /
 • mgr inż. arch. Dominik Mączyński, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
  Zespół modernistycznej zabudowy Saskiej Kępy w Warszawie – problematyka konserwatorska

15.00-16.00 PRZERWA

16.00

 • dr Jeremie Hoffmann, Tel Awiw, Izrael
  Tel Aviv – Gdynia: comparative study / Tel Awiw – Gdynia: studium porównawcze
 • dr inż. arch. Robert Hirsch, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
  Budynek mieszkalny FE BGK w Gdyni – sztandarowe dzieło architektury modernistycznej Gdyni i jego restauracja
 • dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk, Włodarczyk + Włodarczyk Architekci, Kraków
  Modernistyczna i postmodernistyczna architektura sakralna w PRL-u. Ochrona i konserwacja. Przykład Krakowa
 • dr Vaidas Petrulis, Kaunas University of Technology, Kowno, Litwa
 • Modern Movement as a spirit of the place: case of Kaunas (Lithuania)

źródło: http://www.gdynia.pl/modernizm/7179_106711.html

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg