Jedna z pierwszych modernistycznych kamienic, realizowana trzema etapami w latach 1928 – 1937 z prawdziwym rozmachem. Uchodzi za  najlepszą realizację modernistyczną lat 20-tych pod względem stylu. Projektant Tadeusz Jędrzejewski zaprojektował ją w nurcie wczesnego funkcjonalizmu, który łączył formy kubiczne z opływowymi. Po raz pierwszy zastosowano tu też wyraźne odniesienia okrętowe: uskokowo cofnięty narożnik wyższy o jedną kondygnację, sąsiadujący z cylindryczną formą nawiązującą do mostku kapitańskiego, podkreśloną metalowymi balustradami balkonów i ciemniejszym tynkiem. Dawniej na parterze działały lokale handlowe oraz kino „Polonia” (po wojnie – „Goplana”). Dziś mieści się tu restauracji „Trafik”.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg