“Miasta i architektura” to tytuł nowego cyklu spotkań Gdyńskiego Szlaku Modernizmu. Naszymi gośćmi będą historycy sztuki i architektury, architekci i urbaniści, w tym autorzy ważnych książek i publikacji naukowych.

Tematem przewodnim pierwszego spotkania w cyklu będzie ODBUDOWA, zaś naszymi gośćmi będą Grzegorz Piątek – architekt, krytyk sztuki, autor wielu publikacji oraz prowadzący spotkanie dr hab. Jacek Friedrich, znakomity historyk i badacz architektury XX w., ekspert tematyki odbudowy Gdańska (autor książki pt. “Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960”), wieloletni dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, od 2020 r. dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Pretekstem do dyskusji o odbudowie powojennej miast (w tym Warszawy, Gdańska i Gdyni) jest wydana w lutym tego roku książka  pt. “Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949” autorstwa Grzegorza Piątka, opisująca z pasją pierwsze lata powojennej odbudowy miasta, w tym działalność Biura Odbudowy Stolicy oraz związaną z biurem liczną grupę architektów II RP (m.in. Bohdan Lachert, Roman Piotrowski, Maciej Nowicki, Bohdan Pniewski, czy słynny tercet “tygrysów” Wacław Kłyszewski, Eugeniusz Wierzbicki, Jerzy Mokrzyński).

  • Kiedy? – TERMIN spotkania zostanie podany w najbliższym możliwym terminie (wcześniejszy termin 20 marca 2020 r., g. 17:30, został anulowany)
  • Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Wstęp wydawcy do książki  “Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949”

Po likwidacji getta i klęsce powstania warszawskiego Warszawa zamieniła się w ocean gruzów. Trzeba było nie lada wyobraźni, żeby patrząc na sterczące kikuty dawnych kamienic, planować szybkie odrodzenie miasta. A jednak decyzję o jego odbudowie podjęto niemal niezwłocznie. Przed architektami i budowniczymi stanęło trudne zadanie…

Choć wizytówką powojennej odbudowy Warszawy stała się zrekonstruowana starówka, to reszta miasta nie miała wrócić do dawnej formy, tylko zamienić się w idealną nowoczesną metropolię. To książka o entuzjazmie i optymizmie, o wyobrażaniu sobie „najlepszego miasta świata” na gruzach starego porządku, o architektach z Biura Odbudowy Stolicy, którzy tworząc miasto swoich marzeń, wikłali się w budowę totalitarnego państwa.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg