Dom Marynarza Szwedzkiego to ciekawy przykład późnego funkcjonalizmu (funkcjonalizmu ekspresyjnego). Ten budynek projektu Stanisława Płoskiego oddano do użytku w połowie 1936 r. Dom mieścił hotel i konsulat szwedzki z salą zebrań, w której urządzono kaplicę. Skrzydło hotelowe było niższe i bez dekoracji, natomiast wyższe skrzydło konsulatu nosi ciekawe zdobienia. Szarymi płytami kamiennymi wyłożono narożne podcienie wejściowe oraz pas przyziemia. Piętro licowane jest cegłą, a wyraźnie zarysowany gzyms biegnie tuż nad oknami parteru. Lizeny na piętrze, nawiązujące fakturą po pasu przyziemia, tworzą ciekawą oprawę okien doświetlających kaplicę.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg